Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem www.izabelalapinska.com

Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych – i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest „Frywolitka” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Dymińska 2/112  01-519 Warszawa, e-mail: contact@izabelalapinska.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731505, o numerze NIP 1130015696, o numerze REGON 380212331.

Dane Osobowe –  to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): www.izabelalapinska.com
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Zakres i cel zbierania danych osobowych

Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy w następujących celach:

Pliki cookie

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele (“pliki cookie”), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Użytkownika z naszego Serwisu oraz w celu dostarczenia Użytkownikowi stosownych reklam internetowych.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Użytkownika lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Użytkownika z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszego Serwisu oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Użytkownika.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

Ulepszanie sposobu działania naszego Serwisu Cookies pozwalają nam usprawnić sposób działania naszego Serwisu, tak abyśmy mogli spersonalizować doświadczenia klientowskie i umożliwić Użytkownikowi skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują.

Przykładowo, używamy plików cookie, aby zapamiętać preferencje i zawartość  koszyka Użytkownika po powrocie do naszego Serwisu

Poprawa wydajności naszego Sewisu Cookies mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasz Serwis jest  wykorzystywany, przykładowo, do informowania nas o tym, czy podczas korzystania z nich pojawiają się komunikaty o błędach.

Pliki cookie tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.

Dostarczanie odpowiednich reklam internetowych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych

 

Używamy plików cookie, aby móc dostarczać  Użytkownikowi reklam internetowych, które naszym zdaniem są dla Użytkownika najbardziej odpowiednie, na naszych Serwisie, stronach internetowych innych organizacji i przy użyciu mediów społecznościowych. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu są często umieszczane na naszym Serwisie przez wyspecjalizowane organizacje świadczące dla nas specjalistyczne usługi.

Te pliki cookie mogą zbierać informacje o zrachowaniach Użytkownika w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii zakupów lub zawartości koszyka Użytkownika. Oznacza to, że Użytkownik może zobaczyć nasze reklamy na naszym Serwisie oraz na stronach internetowych innych organizacji. Na naszych  Serwisie mogą być również wyświetlane reklamy innych organizacji.

Mierzenie skuteczności naszych komunikatów marketingowych, w tym reklam internetowych Pliki cookie mogą powiedzieć nam, czy Użytkownik widział  konkretną reklamę oraz ile czasu upłynęło od momentu, gdy została ona wyświetlona. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować ile razy reklama została wyświetlona Użytkownikowi.

Używamy plików cookie także do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, przykładowo, poprzez informowanie nas, czy Użytkownik otworzył marketingową wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy.

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Użytkownikowi szereg uprawnień:

Wniosek dotyczący realizacji praw związanych z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownika, można złożyć:

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Zmiany niniejszej polityki i ich powód

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Obowiązywanie niniejszej wersji Polityki Prywatności

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.